Kebudayaan Talempong Unggan

muzweek.net – Kebudayaan Talempong Unggan – Talempong Uggan ialah kelompok musik tradisionil Minangkabau yang terbagi dalam anam talempong , ganda duet jo ciek aguang. Kelompok musik alaik ko mahasiakan suara pentatonic. Talempong Uggan cuman buliah dimainkan di dek padusi sarato hanyo katiko adaik acara di Rumah Gadang jo harus mandapekan ijin dari pamuko adaik. Disamping itu, alat musik ko sebagai sisi dari acara basunaik. Talempong Uggan jadi ciek dari banyak adat yang dipentaskan di dek umum di Kanagarian Uggan , Kecamatan Sumpur Kudus.

Notasi musiknya ialah 1/16. Melodinya dikasih tindakan maikuik ikuti irama tatantu tetapi lelah jo katukan 2/4 jo 4/4. Tiok musik yang dihasiakan sasuai jo carito yang mangiringinyo. Panamoan lagunyo barasa dari wilayah namo di dusun sakita Uggan jo dari kejadian alam. Orang yang memainkan lebih mengutamakan penyuguhan tehnik permainan dibanding melodi.

Tehnik Bamain Talempo Unggan 

Wujud Alat Musik Tarawangsa

Tehnik Bamain Talempong Unggan – Talpoemng Uggan terdiri dari 3 musik jinih alaik, yakni 5 talempong, 2 kendang , jo 1 aguang. Pemainnya datang dari ampek kita. Ciek kami sebagai pemain talempong, duet kami sebagai pemain double, jo ciek kami sebagai pemain aguang. Orang yang memainkan memakai tehnik tatantu dalam mainkan semua tipe musik.

Tehnik bermain Talempong
Musik talempong alaik ditempatkan pada tali ateh duet rantangan yang sajaja pada status jo kayu ke kiri ke kanan. Talempong mempunyai skema suara dan perlakuan. Biasanya, posisinya ialah 4-2-1-3-5. Suara 1 dikunci di tengah-tengah. Suara 1 dipertingkat dengan suara 2 di kiri dan suara 3 di kanan. Suara 4 dikunci di samping kiri suara 2, dan suara 5 dikunci di samping kanan suara 3. Tetapi, formasi suara talempong ialah dari kiri ke kanan. Status suara disamakan dengan lagu yang hendak dinyanyikan. Pado lagu Aandang Aguang jo Pararakan Kuntu, skema nadanyo adolah 2-4-5-3-1. Pada lagu Sikadudu alurnya ialah 1-3-5-4-2, dan pada lagu Bagaluik Squirrel alurnya ialah 5-2-4-3-1. Pemain talempong duduak baselo jo mamacik panokok jo tangan kiri ateh lutuik kiri jo tangan kanan ateh lutuik kanan. Panorama pemain talempong maadok ka mungko.

Alaik panokok talempong dipacik dek ampu jemari jo talunjuak. Panokok dipacik deck tangan kiri jo tangan kanan sacaro sajaja. Talempong diambil dari jarak 10 cm. Suara gadangnyo yang dihasiakan ditantukan deck power hand. Status tangan barada sesuai suara paliang lua ke arah suara tangah. Talempong ditokok jo ampek caro. Partamo, tangan kaduo maleba dari kiri ke kanan. Kaduo, tangan kaduo ke arah suara yang aneh. Ke-3 , tangan kanan ikuti arah tangan kiri. Keampek, tangan kiri ikuti arah tangan kanan.

Tehnik mamainkan gandang
Ganda play jo status duduak baselo jo ditampekkan pado one ciek kaki hingga indak manggarik katiko dimainkan. Gandang mahasiakan tigo bunyi yang babbeda. Bunyi partamo dibuat dari pukulan ampek (indak gunakan ampu jemari) kiri ke tapi kiri double. Bunyi kaduo dibuat dari pukulan panokok memakai tangan kanan tapi gendang kanan. Bunyi katigo dibuat dari pukulan jemari tengah , jemari manih jo jemari kalingkiang sacaro basamo sampai muko samping kanan.

Tehnik mamainkan aguang
Aguang dimainkan dalam status duduak baselo dan ditempatkan di paha kiri. Tombol aguang digenggam pada tangan kanan. Panokoknyo dipacik jo tangan kanan jo tombol ditakan jo tangan kiri untuak manghasiakan suara gaung. Dan bunyi tanpa gaung dibuat oleh pukulan batakanan dari tangan kiri. Caro diulangi sampai musik dimainkan.

Formasi musik
Talempong Uggan biasanya dimainkan dengan notasi musik jo 1/16. Melodi ditujukan untuk ikuti irama tatantu, tapi capek. Katukannyo memakai 2/4 ketukan jo 4/4 ketukan. Tiok musik yang dihasiakan sasuai jo carito yang mangiringinyo. Gagasan musik dipakai untuk membuat duet. Partamo, musiknya didasari pada pado namo wilayah sekitaran Kampar Kiri inggo sampai Uggan, yakni Kuntu , Ludai , Singingi , Silapan , jo Tanjuang Balik. Kaduo, musiknya berdasar kejadian alam , beradu tupai , turunan kayu, jemari tabang, kami cari mangga, kami Habalanbatuka pakaian. Musik tiok mempunyai sisi pembuka sesuai isi lagunya. Musik pembuka ditampilkan oleh duet birama talempong , dan isi lagu dengan diawali syair birama katigo jo talempong jo gandang. Seterusnya musik disertai dengan deretan talempong, gandang, jo aguang sacaro basamo-samo inggo birama ka anam. Birama katigo hinggo kaanam kudian diulangi taruih manaruih inggo lagu salasai.

Lagu
Dalam Talempong Uggan lagu terdiri jadi tiga yakni lagu lamo, lagu gubahan, jo lagu baru. Lagu lamo marupokan lagu yang mambahas tantang sijarah masarakaik, takah lagu Pararakan Kuntu, Tanjuang Bolik, jo Singingi. Beberapa lagu itu digubah oleh beberapa musikus berdasar pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai musik, diantaranya lagu Cancang Taredek Jadi Ukia, Samalam di Loban, kreasi Muaro Peti. Lagu baru itu sebagai lagu wilayah yang dinyanyikan dengan memakai Talempong Uggan, takah Kelok Sampingan, Tidak Tontong, dan Kutang Barendo.

Lagu dinyanyikan saat pemain double mulai mainkan melodi. Posisi lagu disamakan dengan posisi musik dimainkan sesuai nomornya. Beberapa lagu taruih dinyanyikan supaya musiknya dimainkan oleh basamo. Sinetron musik usai sesudah melodi musik mulai berbeda.